Trang 1718, kết quả từ 17171 tới 17180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/2/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/4/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Vũ Ngọc Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Hy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 6/8/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Kim Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Lý Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lý Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Quang Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/10/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Toán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đàm Ngọc Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Ngọc Đèo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...171317141715171617171718171917201721...74341