Trang 1720, kết quả từ 17191 tới 17200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hải Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hải Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Uẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Uẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 23/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Tiến Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tiến Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...171517161717171817191720172117221723...74341