Trang 1721, kết quả từ 17201 tới 17210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Văn Đan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Đan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Quang Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Gia Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Gia Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Xuân Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 25/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hồng Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...171617171718171917201721172217231724...74341