Trang 1722, kết quả từ 17211 tới 17220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Như Mai Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Như Mai Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đăng Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thanh Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...171717181719172017211722172317241725...74341