Trang 1723, kết quả từ 17221 tới 17230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hà Thọ Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thọ Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NGuyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NGuyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trịnh Não

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Não, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Trọng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...171817191720172117221723172417251726...74341