Trang 1753, kết quả từ 17521 tới 17530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Về

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Về, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 5/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Minh Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thanh Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Hoa Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hoa Thắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...174817491750175117521753175417551756...74341