Trang 1752, kết quả từ 17511 tới 17520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Khắc Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Kiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Ngọc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Huy Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Khẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Khẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng chí: Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Bang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Xuân Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Công Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Nông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...174717481749175017511752175317541755...74341