Trang 1769, kết quả từ 17681 tới 17690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vi Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tôn Sỹ Tưới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Sỹ Tưới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Soạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng chí: Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 2/1/, hi sinh 30/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...176417651766176717681769177017711772...74341