Trang 1770, kết quả từ 17691 tới 17700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Giang Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giang Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng chí: Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thái Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...176517661767176817691770177117721773...74341