Trang 1848, kết quả từ 18471 tới 18480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Lê Cách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Nược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Trình Duy Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trình Duy Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Đình Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...184318441845184618471848184918501851...74341