Trang 1847, kết quả từ 18461 tới 18470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đồng Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đồng Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Thiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Viết Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...184218431844184518461847184818491850...74341