Trang 1845, kết quả từ 18441 tới 18450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Hồng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Huy Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 16/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Đức Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Nọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Cuội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cuội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lang Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...184018411842184318441845184618471848...74341