Trang 1850, kết quả từ 18491 tới 18500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Xuân Nhiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Nhiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Khắc Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Khắc Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Vũ Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vũ Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...184518461847184818491850185118521853...74341