Trang 1849, kết quả từ 18481 tới 18490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Sỹ Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Tiến Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...184418451846184718481849185018511852...74341