Trang 1846, kết quả từ 18451 tới 18460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tá Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tá Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Quang Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Quang Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Quang Vẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Vẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...184118421843184418451846184718481849...74341