Trang 1844, kết quả từ 18431 tới 18440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thép, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Bá Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183918401841184218431844184518461847...74341