Trang 1843, kết quả từ 18421 tới 18430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Nin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Biết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Biết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhỏm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhỏm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Nài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Kim Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Kim Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183818391840184118421843184418451846...74341