Trang 1852, kết quả từ 18511 tới 18520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Bá Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Bá Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Hữu Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hữu Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Hồng Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 25/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Nhiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nhiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...184718481849185018511852185318541855...74341