Trang 1853, kết quả từ 18521 tới 18530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Khắc Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Khắc Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thái Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thái Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...184818491850185118521853185418551856...74341