Trang 1854, kết quả từ 18531 tới 18540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Khuất Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thái Duy Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Duy Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Trung Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...184918501851185218531854185518561857...74341