Trang 1855, kết quả từ 18541 tới 18550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Duy Nhiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Nhiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Kim Ngạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Kim Ngạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 11/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Huy Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Huy Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185018511852185318541855185618571858...74341