Trang 1856, kết quả từ 18551 tới 18560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Mạnh Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Mạnh Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Phức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Bá Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Công Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Tiến Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Tiến Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185118521853185418551856185718581859...74341