Trang 1857, kết quả từ 18561 tới 18570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Trung Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trung Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Trung Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Thế Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Cao Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lữ Đình Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Đình Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185218531854185518561857185818591860...74341