Trang 1858, kết quả từ 18571 tới 18580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thanh Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Trọng Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Ngọc Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cẩm Bá Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cẩm Bá Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Phúc Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phúc Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185318541855185618571858185918601861...74341