Trang 2041, kết quả từ 20401 tới 20410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Liệt sỹ Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ Lại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Liệt sỹ Dưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ Dưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tru

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tru, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Liệt sỹ: Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Sung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...203620372038203920402041204220432044...74341