Trang 2039, kết quả từ 20381 tới 20390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 8/2/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Chấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 4/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Ngọc Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 13/2/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Từ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...203420352036203720382039204020412042...74341