Trang 2037, kết quả từ 20361 tới 20370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 14/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 26/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 6/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vi Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Vi Văn Đởm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Đởm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Văng Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văng Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...203220332034203520362037203820392040...74341