Trang 2044, kết quả từ 20431 tới 20440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Tuấn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tuấn Nghi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm C Bối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm C Bối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Phú Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Phú Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đ/c: Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c: Tứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Bệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Bệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trọng Tuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...203920402041204220432044204520462047...74341