Trang 2042, kết quả từ 20411 tới 20420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Độ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đậu Đình Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Đình Châm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...203720382039204020412042204320442045...74341