Trang 2038, kết quả từ 20371 tới 20380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Văn-C- Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn-C- Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Xưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Xưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Xuân Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Bổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 19/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...203320342035203620372038203920402041...74341