Trang 2036, kết quả từ 20351 tới 20360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Viêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 8/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Hãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 6/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Thị Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...203120322033203420352036203720382039...74341