Trang 2045, kết quả từ 20441 tới 20450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đ/c: Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c: Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 25/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Quang Tẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Tẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Dũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/11/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 11/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Son, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 27/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...204020412042204320442045204620472048...74341