Trang 2047, kết quả từ 20461 tới 20470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 7/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 9/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 30/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Thanh Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Miến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 7/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 1/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 1/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Quang Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...204220432044204520462047204820492050...74341