Trang 2048, kết quả từ 20471 tới 20480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Gái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Gái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 12/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 20/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Văn Thị Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thị Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Văn Tiến-AT\Đưa về

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tiến-AT\Đưa về, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Văn Trạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Trạng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Văn Thị Tiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thị Tiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Muôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 11/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...204320442045204620472048204920502051...74341