Trang 2046, kết quả từ 20451 tới 20460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Tiết (Võ Văn Tiết)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tiết (Võ Văn Tiết), nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Quang Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 30/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Phong Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Phong Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 18/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Tiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Thanh Tản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Tản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 15/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...204120422043204420452046204720482049...74341