Trang 2051, kết quả từ 20501 tới 20510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ruộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ruộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Quang Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 20/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Viết Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Kiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 11/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Man

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Man, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 14/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Diếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Diếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 25/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Hoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hoãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vỗ Vãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vỗ Vãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...204620472048204920502051205220532054...74341