Trang 2059, kết quả từ 20581 tới 20590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Khắc Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Khoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Thị Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Công Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Công Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 15/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Giọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Giọt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Nậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Nậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205420552056205720582059206020612062...74341