Trang 2054, kết quả từ 20531 tới 20540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Phèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Phèn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ đ/c Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ La Văn Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Theo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 7. Liệt sĩ Trương Ngọc Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 8. Liệt sĩ Lê Hoàng Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Bùi Ngọc Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...204920502051205220532054205520562057...74341