Trang 2058, kết quả từ 20571 tới 20580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Miến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Thị Mỹ Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Mỹ Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khương Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khương Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Sải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205320542055205620572058205920602061...74341