Trang 2055, kết quả từ 20541 tới 20550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 7/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 2. Liệt sĩ đ/c Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Quốc Đình Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quốc Đình Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 14/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Quốc Thị Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quốc Thị Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Quốc Đình Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quốc Đình Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 28/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Bá Hẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Hẹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205020512052205320542055205620572058...74341