Trang 2060, kết quả từ 20591 tới 20600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Bá Chẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Chẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1889, hi sinh 14/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vân Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vân Ngãi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Phước Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lớn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Công Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 11/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Văn Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Mầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205520562057205820592060206120622063...74341