Trang 2056, kết quả từ 20551 tới 20560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 1/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Công Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Công Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Toả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Toả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Cáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Cáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 23/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Bá Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205120522053205420552056205720582059...74341