Trang 2057, kết quả từ 20561 tới 20570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Phổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Phổ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Châm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Chơn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chơn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205220532054205520562057205820592060...74341