Trang 2064, kết quả từ 20631 tới 20640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Bá Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Bá Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Gián

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gián, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thế Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Công Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Trọng Ngung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Ngung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205920602061206220632064206520662067...74341