Trang 2067, kết quả từ 20661 tới 20670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Công Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 21/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 17/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 14/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thị Thơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 11/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1894, hi sinh 3/1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 30/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 11/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206220632064206520662067206820692070...74341