Trang 2065, kết quả từ 20641 tới 20650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Câu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Lộc Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lộc Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Minh Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Văn Lộc Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lộc Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...206020612062206320642065206620672068...74341