Trang 2066, kết quả từ 20651 tới 20660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Văn Lộc Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lộc Luyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Văn Lộc So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lộc So, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Văn Lộc Rạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lộc Rạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hoàng Thị ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Quế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 30/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Trà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 21/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 21/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 18/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206120622063206420652066206720682069...74341