Trang 2068, kết quả từ 20671 tới 20680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 30/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Thị Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 10/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 13/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 21/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 17/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 25/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Dạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 10/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 18/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206320642065206620672068206920702071...74341