Trang 2087, kết quả từ 20861 tới 20870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Minh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Soa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Soa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Lấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 27/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Ngô Thị Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...208220832084208520862087208820892090...74341