Trang 2090, kết quả từ 20891 tới 20900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hớ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Xuân Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Sâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thị Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Trị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tình Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tình Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Cọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...208520862087208820892090209120922093...74341